START.....ORTOPEDISK MEDICIN ....STYRELSE.....FORSKNINGSANSLAG.....ANSÖKAN  
       
 
 

VEM BEDÖMER ANSÖKNINGARNA?
Ansökningarna bedöms och anslagen fördelas av minnesfondens styrelse,
som består av:

Eva Holmström, Dr.med.vet. Leg. sjukgymnast
Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet (ordförande).

Eva Horneij, Dr.med.vet. Leg. sjukgymnast
Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Tina Magnusson, Leg. Sjukgymnast
Representant för Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi.

Anne Sundén, Dr.med.vet. Leg. sjukgymnast
Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Gunilla Bring, Leg. läkare
Representant för Svensk Förening för Ortopedisk Medicin