START....ORTOPEDISK MEDICIN.....STYRELSE.....FORSKNINGSANSLAG.....ANSÖKAN  
       
 
 

Vad är ortopedisk medicin?
Ortopedisk medicin karakteriseras av att patienten genomgår en omsorgsfull klinisk undersökning, vars syfte är att lokalisera smärtkällan och eventuella rörelsehinder i leder, muskler eller bindväv. Detta är en förutsättning för framgångsrik behandling. Dessutom undersöks styrka, uthållighet, koordination och stabiliserande funktion. Undersökningsfynden ligger till grund för eventuell fortsatt utredning med t.ex. röntgenundersökning. Rutinmässig röntgenundersökning utan noggrann klinisk undersökning har begränsat diagnostiskt värde.

Utifrån undersökningsresultaten upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan. Undersökningen och samtalet med patienten syftar också till att göra vederbörande medveten om sina funktionella resurser och sina möjligheter att påverka smärtproblemen. Forskningsresultat visar att detta tillvägagångssätt ger patienten trygghet och kunskap.
...
Undersökningsresultaten ligger till grund för val av behandling som t ex kan bestå
av mjukdelsbehandling, muskeltöjning, ledmobilisering, inkluderande
vid behov manipulation, och stabiliseringsträning. Denna behandling kompletteras med specifikt riktad träning av nedsatta funktioner.
Många av de ortopedmedicinska undersöknings- och behandlingsmetoderna
är vetenskapligt dokumenterade. Det krävs dock ytterligare forskning för att skapa ett optimalt underlag för omhändertagandet av patienterna.

Ortopedisk medicin tillämpas av såväl specialutbildade läkare som sjukgymnaster. Ortopedisk manuell terapi (OMT) utgör ett specialistområde inom sjukgymnastiken.