START.....ORTOPEDISK MEDICIN.....BEVILJADE BIDRAG.....STYRELSE.....FORSKNINGSANSLAG.....ANSÖKAN  
       
 
 

BEVILJADE FORSKNINGSBIDRAG
Under 2014 har minnesfonden beviljat medel till följande projekt:

 • Subacromialt impingement i skulderleden – en prospektiv randomiserad interventionsstudie mellan olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder
  avseende det kliniska behandlingsresultatet”.

  Anna Eliasson, leg.sjukgymnast, doktorand.
  Primärvårdsrehab, Bollmora, Tyresö

 • ”Hip disorder and osteoarthritis, focus on health related quality of life, assessment and intervention”.
  Anne Sundén, leg.sjukgymnast, universitetslektor.
  Inst HVS, Lunds universitet

 • “Clinical decision-making for physiotherapy intervention in patients with low back pain in primary care. A qualitative study”.
  Birgitta Widerström, leg. sjukgymnast, med.lic.
  Rehabcentralen, Östersund.

 • “Muskelfunktion och risk för benskörhetsfraktur: Delstudie ledd av sjukgymnast”. Kristina Åkesson, professor, överläkare.
  Ortopediska kliniken Malmö