START.....ORTOPEDISK MEDICIN.....STYRELSE.....FORSKNINGSANSLAG.....ANSÖKAN  
       
 
 

ANSÖKAN
I år 2019 kommer stiftelsen inte dela ut några medel. Välkommen med era ansökningar 2020.

Hämta Ansökningsblankett i PDF-format

Ansökan skickas till:
Universitetsadjunkt Anne Sundén
Institutionen för Hälsovetenskaper
Box 157
221 00 Lund

E-post: anne.sunden@med.lu.se

Vid förnyad projektansökan tas hänsyn till om redovisning är inskickad för tidigare beviljade medel. Till ansökan bifogas sökandens CV.