START.....ORTOPEDISK MEDICIN.....STYRELSE.....FORSKNINGSANSLAG.....ANSÖKAN  
       
 
 

ANSÖKAN
För 2019 kommer en summa av 200 000 kr att delas ut.

Ansökningsblanketter och bilagor i fem exemplar skall vara universitetsadjunkt
Anne Sundén tillhanda senast den 14 december 2018
kl. 17.00.
Medel till förvaltningskostnader beviljas ej.
Ansökan bör skickas som rekommenderad försändelse.

Hämta Ansökningsblankett i PDF-format

Ansökan skickas till:
Universitetsadjunkt Anne Sundén
Institutionen för Hälsovetenskaper
Box 157
221 00 Lund

E-post: anne.sunden@med.lu.se

Vid förnyad projektansökan tas hänsyn till om redovisning är inskickad för tidigare beviljade medel. Till ansökan bifogas sökandens CV.